Informasjon om Fieldband høsten 2019

Publisert av Helen Kristiansen den 02.10.19.
FIELDBAND- et unikt tilbud for elevene på Sørum skole!
Vi er glade for at kulturforumet/Ung i Sørum har fått til et tett samarbeid med Norges musikkorpsforbund NMF), og deres prosjekt Pulse, som er et samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika igjennom Fieldbandfoundation (FBD).
Dette samarbeidet har foregått i 12 år nå, og er svært vellykket.
Prosjektet viser at man oppnår mer enn bare musikk- og samspillsglede.
Møter mellom mennesker etterlater kunnskap, forståelse og innlevelse 
på en unik måte!

Gjennom 12 års samarbeid har begge organisasjoner sett at samarbeid gjør oss sterkere. PULSE har derfor valgt «stronger» og «together» som sine kjerneverdier. Derfor vil NMF og FBF fremover fokusere på helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom musikkaktiviteter.
Begge organisasjoner har økt livskvalitet som fokusområde. Med andre ord vil elevene møte inspirerende instruktører som sprer musikkglede, og har fokus på mestring for alle!
I et Fieldband er trommer og rytmikk svært viktig. Vi tar derfor utgangspunkt i rytmikk i tilbudet ved Sørum skole.
Alle får spille djember, og våre nyinnkjøpte trommer til drumline pluss shakere og andre rytmeinstrumenter.
Melodisk slagverk vil også bli benyttet. På sikt vil kanskje noen få tilbud om et messinginstrument om de føler for å prøve seg på dette.
Vi legger opp til to økter, en for nybegynnere 2-4 klasse, og en for nybegynnere 5-7 klasse. I tillegg har vi en økt for elever som har spilt en del trommer tidligere.
Vi ønsker å få med så mange som mulig, og har derfor besluttet å lage en introduksjonspris fram til jul på kr 400 pr gruppe.
Da kan alle få testet om dette er noe for dem! Vi håper på mange deltagere slik at vi kan lage et kjempetrommeorkester på alle mulige arenaer, som barnas dag i Lørenfallet, Julemarked på Vølneberg og selvsagt på skolens egne arrangement, KOM OG PRØV DA VEL! Påmelding skjer til Randa Enberg på epost; r.enberg@online.no