Formålet med aktivitetene er å skape gode møteplasser for elevene der de kan møte medelever med samsvarende interesser, lære koreografier eller et håndverk de kan ha glede av i lang tid, og delta på ulike fremføringsarenaer.

Vi ønsker å legge til rette for flere steder elevene kan opptre både i - og utenfor skolen. Første fremføringsarena blir familiedag- og julemarked på Vølneberg skole. I tillegg til at barna her skal åpne familiedagen, vil de også kunne delta på flere gratis aktiviteter gjennom dagen. Mer info kommer.