Etter jul startet vi animasjonsverksted på torsdager. Elevene vil lære ulike teknikker for å animere, og de ferdige filmene vil vises på en «filmfestival» før påske på Sørum skole. Teknikkene de lærer er cut-out teknikk (tegnede figurer som klippes ut for å få bevegelighet), direkteanimasjon med plastilina, animasjon der elevene bruker seg selv som objekter, og animasjon med figurer.

 

Astrid Egner er blomsterdekoratør av utdanning, og er kursholder i animasjon for oss på Sørum skole. Mer informasjon kommer.