Frivillige lag og forening i Sørum har søkt midler fra prosjektet "Arena for tilhørighet" hos Sparebankstiftelsen, og er tildelt kr. 600000. Pengene skal brukes til innkjøp av nødvendig utstyr for aktiviteter på skolen, som barna kan delta i både i- og utenfor skoletiden. Det er også startet faste aktiviteter som er delfinansiert gjennom støtten.
Vi vil rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for denne fantastiske gaven som kommer til å utgjøre en stor forskjell for elever tilknyttet Sørum skole.