Årsmøte

Publisert av Helen Kristiansen den 27.02.20.

ÅRSMØTE UNG I SØRUM

 

Styret i Ung i Sørum (tidligere Sørum skoles kulturforum/SSK) kaller herved inn til årsmøte

 

MANDAG 9. MARS 2020 kl. 18:00

2. etasje, gamleskolen, Sørum skole, Bingenveien 2-4, 1923 Sørum

 

Agenda for årsmøtet:

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
  • Godkjenne regnskap for 2018/19 og budsjett for 2019/20
  • Årsberetning 2018/19
  • Valg
  • Bestemme foreningens organisasjon
  • Eventuelt

 

Alle som er medlem av en eller flere av Ung i Sørums samarbeidspartnere* eller ansatt ved Sørum skole er å regne som medlem av Ung i Sørum og har møte-, tale- og stemmerett ved årsmøtet.

Det blir enkel servering.

Styret ønsker alle vel møtt

(*Ung i Sørums samarbeidspartnere er Vølneberg vel, Lørenfallet og omegn vel, FAU Sørum skole (dvs. at alle som er foresatt til barn ved Sørum skole er medlemmer), Sørum bondelag, Blaker og Sørum historielag og Sørum Idrettslag)

 

Til årsmøtet og framover er Ung i Sørum helt avhengige av flere frivillige til å være med å fortsette det gode arbeidet som er i gang.

Ettersom noen av de nåværende styremedlemmene dessverre ser seg nødt til ikke å kunne ta gjenvalg, er det nå slik at for at vi skal kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå, så vi få på plass nye frivillige.

Føler du kallet til å bidra, ta kontakt med styret på hjemmesiden – ungisorum.no eller på Facebook (søk opp «Sørum skoles kulturforum»).