en

Pris og betaling

 2024-​2025

Vi er en gruppe som jobber frivillig for barn og unge her i Sørum, og vi får tilskudd fra samarbeidspartnere, men vi er likevel avhengig av en inntekt for å kunne drifte alle aktiviteter. 

Pris per halvår er satt til xx kroner per aktivitet.