en

Hvem er ung i Sørum? 

Ung i Sørum (UiS) er en frivillig samarbeidsgruppe der styret består av frivillige fra lokalsamfunnet. UiS skal legge til rette for trygge og meningsfulle aktiviteter og møteplasser som fremmer tilhørighet til lokalmiljøet gjennom lek, samarbeid, vennskap og gode fritidsaktiviteter. Formålet med aktivitetene er å skape trygge og gode møteplasser, og sikre et godt tilbud der barn og unge bor. Tilbudet blir årlig tilrettelagt etter spørreundersøkelse hos de unge og deres foresatte. For tiden tilbyr vi undervisning med profesjonelle instruktører i parkour, sløyd, redesign og luftakrobatikk. Vi har også kortere kurs med lokale instruktører som kan lære bort et håndverk. Det er i vårt lokalsamfunn ingen andre kommunalt organiserte fritidsaktiviteter, og frivillig innsats fra lokalmiljøet er derfor avgjørende for at barn og unge skal få aktivitetstilbud.

#Mangfold, Inkludering og likeverd #Lokalsamfunnsutvikling #Barn og Ungdom #Samhold og vennskap

Erfarne pedagoger og instruktører

I alle aktiviteter vi tilbyr bruker vi erfarne instruktører på området for å sikre trygge rammer.

Å lære gjennom å samhold og aktivitet

Å gjøre noe sammen med andre bidrar til økt samhold og glede, og det skaper fellesskap og tilhørighet. Det er viktig for trivsel, læring og utvikling. 

Tilhørighet og vennskap


Gjennom vennskap lærer barn mer om seg selv og det er positivt for utviklingen av egen identitet. 

Ta kontakt med oss

Ung i Sørum

Postboks 35, 1923 SØRUM

post@ungisorum.no

Ring oss

(+47)