Saksliste Årsmøte 2022

Publisert av Helen Kristiansen den 01.03.22.

Sørum 24.02.2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ung i Sørum (UIS) 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 10.02.2022

Årsmøtet avholdes den 2. mars 2022 på Sørum skole (gymsalen)

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Tilstede

Sak 1:    Velge dirigent

Sak 2:    Velge protokollfører

Sak 3:    Velge to representanter til å underskrive protokollen

Sak 4:    Godkjenne innkallingen

Sak 5:    Godkjenne saklisten

Sak 6:    Behandle årsberetningen

Sak 7:    Behandle regnskap

Sak 8:   Behandle budsjett

Sak 9:   Behandle innkomne forslag og saker

  1. Gjennomføring av loppemarked og påmelding til frivillige oppgaver
  2. Forslag til aktiviteter fra Ung i Sørum neste skoleår
  3. Endring av vedtekter for Ung i Sørum

-Forslag om endring av §1 «Om foreningen»  

Ung i Sørum (heretter benevnt «UiS» er en frivillig samarbeidsgruppe.  med følgende medlemmer: Vølneberg vel, Lørenfallet og omegn vel, Sørum Bondelag, Blaker og Sørum historielag, Sørum skolemusikkorps, Sørum idrettslag, foresatte samt frivillige fra Sørum skole.

Foreslås endret til Ung i Sørum (heretter kalt UiS) er en frivillig samarbeidsgruppe bestående av frivillige fra Sørum skole og omkrets.                    

Sak 10: Foreta følgende valg:

10.1 Styre:

- leder - forslag: Kjersti Eggum

- nesteleder - forslag: Marit Winderen Viken

- styremedlem - Randa J. Enberg

- styremedlem - Ragnhild Malfang

- styremedlem - Helen N. Kristiansen

- styremedlem – velges på årsmøtet

- styremedlem - velges på årsmøtet

10.2 Skolens representanter i styret - forslag:  Arne Vighals + velges på årsmøtet

10.3 Valgkomité:

- leder: - velges på årsmøtet

- medlemmer:  - velges på årsmøtet

- varamedlem: - velges på årsmøtet

Etter årsmøtet samles det nye styret for et kort møte for å konstituere seg.

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • styrets årsberetning
  • Regnskap
  • Styrets forslag til Budsjett
  • Vedtekter og forslag til endringer

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Kjersti Eggum kontaktes på 91751200/kjeegg@gmail.com

Med vennlig hilsen
styret