Parkourdrømmen som endelig ble virkelig

Publisert av Helen Kristiansen den 02.12.20.
HURRA FOR DUGNADSÅNDEN!
Vi i Ung i Sørum og FAU ved Sørum skole er stolte og ydmyke over alle som har bidratt til å lande prosjektet med parkouranlegget som snart står ferdig ved skibua i starten av lysløypa!
Endelig står anlegget montert og støpt i bakken med stor hjelp av mange samarbeidspartnere. Det som gjenstår nå er montering av de siste delene, som skjer i slutten av denne uka, samt barking som fallunderlag på de høyeste elementene. Anlegget kan tas i bruk når barken er på plass, i løpet av neste uke. Barking av området med de lave elementene vil ikke bli barket før til våren slik at jorden får "satt seg".
Parkourparken er som nevnt resultat av et bredt samarbeid, og vi vil gjerne hedre alle, bl.a. gjennom dette innlegget!
Ung i Sørum, som består av medlemmer fra Idrettslaget, Vølneberg vel, Lørenfallet og omegn vel, skolemusikken, Bondelaget, Blaker og Sørum historielag og FAU har skaffet til veie kr 225000 gjennom søknader til DNB - SPAREBANKSTIFTELSEN. https://www.facebook.com/sparebankstiftelsendnb
FAU ved Sørum skole har bidratt med kr 50000 og BLAKER SPAREBANK kr. 10000. Sommerens SPLEIS samlet inn kr 7500. https://www.facebook.com/BlakerSparebank
Pengene er brukt til innkjøp av anlegget fra "AKTIV LEK" og betaling til godkjent firma, EXEO v/ Dominik Akuk Cieszyński til montering, planlegging/plassering og støping. https://www.facebook.com/exeoproject Disse har gjort en strålende flott jobb og er utrolig lette å samarbeide med, så stor takk også til dem! Godt å vite at anlegget er montert av et av landets mest erfarne til oppsett av nettopp prakouranlegg.
Vi hadde imidlertid ikke kunnet lande dette uten uvurderlig hjelp fra EF Drift As ved Anders Egner og hans dyktige ansatte! https://www.facebook.com/EfDriftAs De har i tillegg til å grave ut/planere hele området, ikke minst også sponset barken som skal brukes til fallunderlag. Uten deres hjelp hadde dette arbeidet tatt enormt mye lenger tid, og vi hadde måttet bruke mer av pengene til Ung i Sørum som fortrinnsvis skal brukes til å subsidiere aktivitetene vi tilbyr barna.
Bildene under er tatt 1. desember, da EF Drift AS fjernet en del masse og la tilbake jord rundt elementene i parken. Vi ønsker å rette en STOR takk til EF Drift for utrolig velvilje og ikke minst for spons til barken som fallunderlag! Makan til velvilje skal man lete lenge etter!!
Vi vil selvsagt også rette en STOR og varm takk til alle som har bidratt på dugnad fra FAU og Ung i Sørum. Både for å frakte anlegget fra idrettslagets hangar i lørenfallet til skibua og for alle som stilte opp på dugnad for å sette sammen deler av elementene. Vi føler oss stolte over å bo i et område der dugnadsånden fortsatt lever! (Dette er mangelvare de fleste steder i dag)!
Nå håper vi anlegget vil bli et kjærkomment tilskudd til barn og lærere på skolen, spesielt siden gymsalen er ute av drift, og at mange vil benytte anlegget som ligger så flott til ved skibua. Det er til og med belyst på kveldstid!
Stor åpningsfest planlegges til våren når smittevernsituasjonen igjen tillater dette!