Mens barna venter kan de være på SFO

Publisert av Tommy Johnsrud den 06.11.18.

Vi har gjort avtale med skolen om at elever som venter før eller etter en aktivitet kan få vente i et aktivitetsrom kulturforumet vil innrede på gamleskolen. Der vil vi legge til rette for lekselesing, spill-aktivitet, man kan spise ekstra matpakke mm. Vi jobber med å bemanne aktivitetsrommet med frivillige som kan sikre at ventetiden blir meningsfull og god for alle! Om noen har spennende spill de kan donere til aktivitetsrommet, blir vi glade for det, men noe nytt vil også kjøpes inn! Elever uten plass på SFO kan få vente på SFO etter sin aktivitet om ønskelig