Informasjon om planlagte aktiviteter for elevene

Publisert av Tommy Johnsrud den 06.11.18. Oppdatert 12.01.19.

Formålet med aktivitetene er å skape gode møteplasser for elevene der de kan møte medelever med samsvarende interesser, lære koreografier eller et håndverk de kan ha glede av i lang tid, og delta på ulike fremføringsarenaer.

Vi ønsker å legge til rette for flere steder elevene kan opptre både i - og utenfor skolen. Første fremføringsarena blir familiedag- og julemarked på Vølneberg skole. I tillegg til at barna her skal åpne familiedagen, vil de også kunne delta på flere gratis aktiviteter gjennom dagen. Mer info kommer.

Vi vil også legge til rette for en «festival» med fremføringer før påskeferien, samt opptredener på 17. mai.

Det er gratis å delta på aktivitetene fram til mars. Etter mars vil det koste kr. 500.- frem til sommerferien for å delta. Fra skoleåret 2019/2020 vil det koste 700,- pr semester. Det vil også bli arrangert kortere kurs der elever og foresatte kan delta sammen på kveldstid. All informasjon om aktiviteter og påmeldinger skjer via epost til r.enberg@online.no Gi beskjed om navn, klasse, tlf og epost til foresatte, samt ønsket aktivitet.

(Det lønner seg å være raskt ute med påmeldinger, da det er maks grense for antall elever på hver gruppe) Foresatte vil bli lagt til i SPOND, en sms-ordning med mulighet til å sende raske beskjeder til instruktør, andre foresatte, evt. beskjeder om kostymer mm)

Alle aktivitetene er organisert gjennom Sørum skoles kulturforum som driftes av frivillige fra Vølneberg- og Lørenfallet og omegn vel, historielaget, Bondelaget, FAU og Idrettslaget.