Årsmelding for Sørum Skoles Kulturforum

Publisert av Helen Kristiansen den 27.11.19.

ÅRSMELDING FOR SØRUM SKOLES KULTURFORUM

 

Sørum skoles kulturforum (SSK) har inneværende år hatt et styre bestående av Kjersti Eggum (leder) Hilde Beate Tyrum (nestleder), Mona Mangen (sekretær), Marit Enger Thomas (kasserer), Randa J. Enberg (medlemsansvarlig) Helèn Kristiansen (IT-ansvarlig), Arne Vighals (skolens representant) og styremedlemmene Øyvind Moltke-Hansen, Joar Hylland Mikkelsen og Astrid Helen Egner. I tillegg har FAU hatt en representant til stede på de fleste møtene.

 

Styret er i tillegg til foresatte representert med et medlem fra samarbeidspartene, Vølneberg vel, Lørenfallet og omegn vel, Sørum idrettslag, Sørum Bondelag, Blaker og Sørum historielag, FAU og representant fra skolen.

Det er gjennomført 4 styremøter for å planlegge aktiviteter og innkjøp, evaluere aktivitetene og delegere oppgaver for styremedlemmene. I tillegg har styret arrangert 2 visningskvelder for elever og foreldre, og det er gjennomført loppemarked i Lørenfallet for inntekt til SSK.

 

SSK fikk høsten 2018 kr. 600000 i støtte fra Sparebankstiftelsen. I 2019 fikk SSK kr 10000 i støtte fra Blaker sparebank, kr 5000 i støtte fra Sørum kommune. Elevene har betalt kr 750.- i egenandel for å delta i aktivitetene.

Aktiviteter som ble igangsatt vårsemester 2019 var koding med Joachim Haagen Skeie, brukskunstunst med Siri Teilman, maling og tegning med Solvita Mellemberga, Animasjon med instruktørene Hilde Beate Tyrum og Astrid Helen Egner, Hip hop med Mia Børresen Nerødegaard og Drumline med Jarle Andre Bjortjønnli.

Aktiviteter som er igangsatt/videreført høstsemesteret 2019 er hip hop med Mia B. Nerødegaard, Drumline med støtte av Norges Musikkorpsforbund og instruktørene Khaya Benela og Nomkhosi Mnisi. Luftakrobatikk med instruktørene Sara Johanne Rønne og Gøril Renate Nilsen og Blanda Drops med instruktørene Hilde Beate Tyrum, Astrid Helen Egner og Helen Kristiansen.

 

SSK har kjøpt inn animasjonskasser og ipader til animasjonsverkstedet, instrumenter til drumline, utstyr til koding, en mini skaterampe og et parkouranlegg som vil settes i bakken i samarbeid med FAU til våren.

SSK har engasjert seg i høringsuttalelse ang mulig nedleggelse av Sørum skole etter sammenslåingen til Lillestrøm kommune, og har deltatt på møte med politikere i forkant av kommunevalget 2019

For rapportering til Sparebankstiftelsen er det laget en dokumentasjonsvideo som viser bakgrunn for prosjektet og noen av aktivitetene igangsatt av SSK https://www.youtube.com/watch?v=g1bbP2XS0dA&feature=youtu.be

Vi har også laget hjemmeside www.ungisorum.no og har egen siden på Facebook, med navnet sørum skoles kulturforum.