Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Publisert av Helen Kristiansen den 15.02.22.

UNG I SØRUM

ÅRSMØTE

 

Onsdag 2. mars 2021 kl. 1900

Møtet gjennomføres i gymsalen på Sørum Skole,
i etterkant av informasjonsmøte for foresatte på skolen.

 

Vi ønsker innspill til aktiviteter vi kan tilby, eventuelt kurs og arrangementer barn og voksne kan gjøre sammen i skolens lokaler og nærområde.

 

Vi trenger sårt flere styremedlemmer for å holde aktiviteter i gang.

 

Fullstendig saksliste publiseres 24. februar.

 

Saker som ønskes tatt opp må sendes styret skriftlig senest 23.februar mail: eggumk@gmail.com.

 

Alle foresatte til barn på Sørum skole har stemmerett under årsmøtet.

 

 

Hilsen styret i Ung i Sørum