Årsmøte 2021

Publisert av Helen Kristiansen den 26.02.21.

UNG I SØRUM

ÅRSMØTE

 

Årsmøte i Ung i Sørum

 

Onsdag 3. mars 2021 kl. 1900

Møtet gjennomføres digitalt på teams

 

 

 

Saksliste:

  1. Åpning av møtet
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Årsmelding (blir levert ut på årsmøtet)
  6. Regnskap og budsjett (legges frem på møtet)
  7. Valg
  8. Innkomne saker

 

 

 

 

Saker som ønskes tatt opp under pkt. 8, må være styret i hende skriftlig senest 1 uke før møtet på mail: kjeegg@lorenskog.kommune.no.  Samme adresse brukes til påmelding til møtet. Lenke til møtet sendes på epost.

 

 

 

 

 

 

Hilsen styret i Ung i Sørum